Home / Archief berichten / Van Mayflower tot Boogie Woogie

Van Mayflower tot Boogie Woogie

In het Stijl jaar 2017 start een programma over kunst, kennis en kunde, als een konfrontatie tussen ‘nieuwe en oude Leidenaren’ iedere laatste vrijdagavond van de maand tussen 19.30 en 21.00 uur  in het pand Breestraat 142.

Van Mayflower tot Boogie Woogie

Vrijdag 27 januari 2017 is de eerste bijeenkomst. Het voornemen is om iedere maand, tot 2020, mensen bij elkaar te brengen die elkaar kunnen inspireren tot initiatieven. Dit kan uiteenlopen van een verandering in je eigen handelen tot gezamenlijk plannen om iets nieuws tot stand te brengen.

Vanuit de doelstelling van Leidse Stijl en vanuit de historische band die er is met de ‘bookshop’ zijn we tot dit plan gekomen.

Wij kiezen voor een open programmering maar zullen wel heel bewust mensen uitnodigen tot artistieke en inhoudelijke bijdragen. Hierbij zal aandacht zijn voor de ‘verhalen’ van mensen die nog maar kort wonen in Leiden (vluchtelingen, expats, studenten …) en mensen met verhalen op basis van kennis en ervaring vanuit de geschiedenis en gebeurtenissen die verbonden zijn met Leiden. Leidraad zal zijn het formuleren van een “muzisch manifest” dat vragen stelt en activiteiten voorstelt om ons te bezinnen op de dominante westerse waarden die goede en verkeerde manieren van leven en samenleven tot gevolg hebben.

Opzet van de avond:

– Presentatie van een “kunstwerk”- ( beeld, muziek, gedicht, tekst enz)
– Presentatie van kennisinhoudelijke ondersteuning of kritische bevraging
– Persoonlijk verhaal wat hierop aansluit of een tegenspraak verwoord
– Plan of plannen voor vervolg, initiatief, actie, activiteit of loslaten

Enkele gegevens en achtergrondinformatie:

Aanleiding tot dit initiatief ; “ Cultuurfonds Leiden wil in de komende drie jaar 2017-2019 en in aanloop naar het Pelgrim 400 jaar in 2020, Leiden verder profileren als Stad van Kunst en Kennis en daarbij nadrukkelijk de relatie leggen tussen de Leidse geschiedenis (de canon) en de politieke, maatschappelijke en culturele actualiteit. Stadsprogrammering die start vanuit de inhoud en werkt vanuit een artistieke ambitie.”

Wij sluiten ons graag aan bij dit initiatief.

Stichting Leidse Stijl is een groep kunstenaars en creatief ondernemers die wil bijdragen aan een boeiender, socialere en meer duurzame stad Leiden.

Leidse Stijl richt zich met name op culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten. Nadrukkelijk zoekt Leidse Stijl hierbij de samenwerking met publieke en private partners binnen de gemeente Leiden.  Leidse Stijl is voortgekomen uit Even Open in Voorheen de Slegte. Bookshop Mayflower van de Hogewoerd heeft zich aangesloten bij het Pop Up Cultureel Warenhuis in November 2014 en is tot heden gevestigd geweest in een deel van het pand waar wij reeds in januari 2015 moest stoppen. Leidse Stijl startte in september 2015 Joris 22 en werkte in deze werkplaats samen met o.a. vluchtelingen.

De Mayflower is het schip waarmee de Engelse vluchtelingen, die via Leiden naar America zijn gegaan, in 1620 zijn vertrokken. Aan het begin van de 17e voerde Koningin Elisabeth van Engeland een streng beleid ten opzichte van iedereen die zich wilde afscheiden van de Anglicaanse staatskerk. Om te ontkomen aan deze vervolgingen, besloten veel van deze ‘seperatisten’ naar Nederland te vluchten. Leiden was één van de steden waar veel vluchtelingen naar toe kwamen en een aantal van deze ‘Leidse’ vluchtelingen zou een essentiële rol gaan spelen in de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika (site erfgoed leiden)

Boogie Woogie
In het jaar van de Stijl is het o.a. interessant om stil te staan bij de relatie tussen Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en zijn laatste werk dat ontstond na zijn ‘vlucht’ naar America.

Allemaal verhalen die het vertellen waard zijn en misschien tot nieuwe inzichten en initiatieven kunnen leiden.

Check Also

23 en 24 september kunstroute Leiden 2017

Gerelateerd