Home / Contact

Contact

Redactie

Hoofd- en eindredactie
Projectcocoördinatie
Vormgeving
Website/
webmaster
Publiciteit

Stichting Leidse Stijl

Bestuur Sytske Feenstra (voorzitter)
Yung Lie  (secretaris)
Marcel Rijnders (penningmeester)