Home / Contact

Contact

Redactie

Hoofd- en eindredactie Wim Kuin
Projectcocoördinatie Wim Kuin, Jamal Salhi, Hilmi Bougamza
Vormgeving Frans Willemsen
Website/
webmaster
Hilmi Bougamza
Publiciteit Rob van den Boom
Adres Robijnhof 2
2332KN, Leiden
Facebook Leidse Stijl
Email

Algemeen: info@leidsestijl.nl
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@leidsestijl.nl

Twitter @LeidseStijl

Stichting Leidse Stijl

Bestuur Sytske Feenstra (voorzitter)
Yung Lie  (secretaris)
Marcel Rijnders (penningmeester)