Over Leidse Stijl

Stichting Leidse Stijl is een groep kunstenaars en creatieve ondernemers, die projecten uitvoert om bij te dragen aan Leiden als creatieve, sociale en duurzame stad. De stichting komt voort uit en werkt samen met Stadslab Leiden.

Leidse Stijl bedenkt en organiseert artistieke, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten, in samenwerking met publieke en private partners, zoals onderwijs- en kennisinstellingen; culturele en gemeentelijke organisaties.

Leidse Stijl is in 2012 opgericht. In de jaren 2012-2014 heeft de stichting mediaprojecten bedacht en uitgevoerd over Leiden als stad van kennis en cultuur, ‘stad van ontdekkingen’.

Ter gelegenheid van 5 jaar Stadslab Leiden werkte Leidse Stijl in 2014 aan het project 71×071, een grootschalig urban trendonderzoek. Groepen studenten en scholieren verdiepten zich, met hulp van professionals, in allerlei stedelijke ontwikkelingen, die ook voor Leiden interessant kunnen zijn.

Sinds 2015 heeft Leidse Stijl diverse projecten uitgevoerd, waarin kunstenaars (beeldend en uitvoerend) samenwerkten met vluchtelingen, die zich vestigden in de stad en regio Leiden. Met onder andere: Hello Leiden in Concert in de Stadsgehoorzaal.

Sinds 2021 werkt Leidse Stijl aan een project in het kader van ‘450 jaar Leidens Ontzet’.

Sinds voorjaar 2023 werkt Leidse Stijl samen met de welzijnsorganisaties Incluzio, BuZz en SOL, vanuit de Stadskamer aan de Nieuwstraat 7. Diverse activiteiten ontwikkelen zich in het seizoen 2023/2024.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Sytske Feenstra – voorzitter
  • Yung Lie – secretaris
  • Gijsbert van Es – penningmeester
  • Eef Schelvis – bestuurslid
  • Lisanne Gottenbos – bestuurslid