Leidse Stijl nodigt je uit in De Stadskamer

Een broedplaats voor sociale en creatieve initiatieven. Dat is de ambitie van De Stadskamer, gevestigd aan de Nieuwstraat 7 (schuin tegenover de bibliotheek van BplusC).

Sinds september 2023 draagt De Stadskamer deze naam, als een initiatief van welzijnsorganisaties Incluzio, BuZz en SOL, in samenwerking met Stadslab Leiden en Stichting Leidse Stijl.

Wat zijn precies de plannen voor en in deze Stadskamer? In enkele woorden: elkaar ontmoeten, uitwisseling van ideeën en plannen van vrijwilligers die zich inzetten voor de inclusieve, creatieve stad.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Eind november is er: StadsHap – een gezamenlijke maaltijd voor en door buurtbewoners en actieve vrijwilligers, tussen 17.30 en 19.00 uur. Aanmelden kan via info@leidsestijl.nl. Bij een eenvoudig gerecht kunnen deelnemers met elkaar kennismaken, om ervaringen en ideeën uit te wisselen.
  • De Soroptistclub Leiden houdt op zaterdag 16 december a.s. een Kerstmarkt in de Stadskamer. De opbrengst komt ten goede aan de stichting Bakasso, die sinds 2014 werkt aan de bouw van een ziekenhuis in een afgelegen gebied nabij Boffa-Kolissohko in West-Guinee.
  • Stadslab Leiden en Stichting Leidse Stijl werken nauw samen met de 3 October Vereeniging, aan éxtra activiteiten bij de viering van ’450 Leidens Ontzet’ in 2024. De Stadskamer heeft zich ontwikkeld tot broedplaats voor deze plannen.
  • Stichting Leidse Stijl nam op 23/24 september 2024 deel aan de Leidse Kunstroute, met een expositie en de verkoop van ’weeskunst’, dat is: gerestaureerde kunstwerken uit kringloopwinkels, verzameld door kunstkenner Taeke Kuipers.

Heb je ideeën om zelf iets in De Stadskamer te organiseren?