De Stadskamer

De Stadskamer is een ‘huiskamer’ voor de binnenstad van Leiden, waar buurtbewoners en actieve vrijwilligers samenkomen om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. We zetten ons in om de stad nóg inclusiever en creatiever te maken. De volgende vijf organisaties werken hieraan samen:

Incluzio Leiden

Vanuit de Stadskamer en Huizen van de Buurt werkt Incluzio aan een Leidse samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

BuZz is er voor mensen die moeite hebben hun plek te vinden in de samenleving (bijv. door taalachterstand, een beperking, sociaal isolement, schulden). Samen met hen werken wij aan zelfredzaamheid door basisvaardigheden aan te leren. 

Samen met kinderen, jongeren en ouders/opvoeders werkt SOL aan gelijke kansen bij opgroeien en opvoeden, aan ontwikkeling van talenten en bouwen aan een veilige en gezonde toekomst. 

Stadslab Leiden

Stadslab werkt aan projecten om Leiden nóg mooier, socialer, creatiever, duurzamer, ondernemender te maken. 

Leidse Stijl zet zich in voor kennis, kunst & ambachten.